Wieczór jubileuszowy Leszka Długosza

Pałac Krzysztofory - 19.06.2016